กิจกรรมวิ่งการกุศลลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ครั้งที่ 1
"วิ่งลากูน่าภูเก็ตไตรร่วมส่งใจคนละก้าว"

จัดขึ้นในโอกาส 30 ปี ลากูน่าภูเก็ต และลากูน่าไตรกีฬา 24 ปี
ลากูน่าภูเก็ต หัก 100 บาท จากค่าสมัครวิ่ง และสมทบทุนเพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัว
ระดมทุนแก่โครงการ "ก้าวคนละก้าว" พันธมิตรการกุศลประจำปี 2560

ระยะทาง/Distance: 10 K & 5 K
ปล่อยตัว/Start: 16.30hr. & 17.00hr.
ค่าสมัคร/Entry Fee: THB 650 & THB 500

Launched this year to celebrate Laguna Phuket's 30th anniversary and Laguna Phuket Triathlon's 24th, THB 100 from each "LPT Charity Fun Run" registration will be given to its charity partner "Kao Project". Laguna Phuket will top up the amonth to double the funds.